de kerktoren

De toren van de kerk te Piershil.

Tijdens de restauratie eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de vorige eeuw is de kerkzaal voorzien van een volledig nieuwe fundering op palen. Destijds is besloten om de fundering van de kerktoren niet te voorzien van palen. Omdat de toren niet geheel los staat van de kerk en de toren niet stabiel is trekt de toren aan de kerk waardoor scheuren in de gevels van de kerkzaal ontstaan.

Om deze steeds terugkomende scheurvorming stop te zetten, is het verbeteren van de torenfundering noodzakelijk, ook omdat we niet weten hoe de toren zich in de toekomst zal houden. Na het verbeteren van de fundering hopen we dat het scheuren van de wanden van de kerkzaal niet meer plaats zal vinden. Het is de planning dat 5 november gestart gaat worden met het funderingsherstel van de toren.

Er zal ruim rond de toren een bouwput van ongeveer 2 meter diepte gegraven worden. Ook zal de vloer in de toren gedemonteerd worden en een gedeelte voor de torendeuren in de kerkzaal zal de vloer gedemonteerd worden. Dit is noodzakelijk voor het aanbrengen van twee funderingspalen in de kerkzaal en twee in de toren. In totaal zullen er vijftien funderingspalen rond de toren aangebracht worden. Er wordt gebruikgemaakt van schroefinjectiepalen. Dit is een trillingsarme methode die weinig geluidsoverlast en trillingen veroorzaakt. De huidige bestratingen, beplantingen, hekwerken en vloertegels worden weer teruggelegd en indien nodig zullen kapotte tegels en straatstenen vervangen worden als bestaand. De graafwerkzaamheden zullen onder begeleiding van een archeoloog plaatsvinden. Tijdens de uitvoering zal er voor gezorgd worden dat de bouwputten in de kerk voor elke kerkdienst afgedekt zijn. Daarnaast zullen over de bouwput buiten de nodige loopbruggen en balustrades aangebracht worden zodat de ingang van de toren als nooduitgang kan blijven functioneren en de begraafplaats naast de kerk bereikbaar blijft. De planning is dat de funderingswerkzaamheden voor kerstmis 2018 afgerond zijn.

In de week van 18 februari 2019 wordt begonnen aan het onderhoud van de gevels en het dak van de toren. Dit houd in dat de toren in de steiger komt te staan. Er gaat dan gewerkt worden aan het metsel- en voegwerk van de toren en de leibedekking van de toren zal vervangen worden. Ook het schilderwerk van de toren zal gedaan worden. Ook zal er dan gewerkt worden aan de scheuren van de kerkzaal. Dit zal wat meer overlast voor het kerkgebruik veroorzaken. Er zullen plaatselijk steigers in de kerkzaal geplaatst worden. Ook zullen deze werkzaamheden stof veroorzaken. Er zal gepoogd worden deze overlast tot een minimum te beperken maar het zal niet lukken om al het stof te voorkomen. Hiervoor zullen tijdens de werkzaamheden de waardevolle onderdelen van het interieur afgedekt worden en het orgel ingepakt. Het orgel zal wel tijdens de werkzaamheden bespeelbaar blijven maar doordat het orgel ingepakt is zal het geluid iets minder klank hebben. Voor elke kerkdienst zal de kerk schoongemaakt worden zodat deze gewoon gebruikt kan worden. Omdat er plaatselijk scheuren hersteld worden in de kerkzaal zal er ook plaatselijk nieuw sauswerk op de wanden aangebracht worden. Om het verschil tussen het oude en nieuwe sauswerk niet al te groot te laten afsteken zal de nieuwe sauslaag uitvloeiend naar het bestaande werk aangebracht worden.

Het is de planning dat de werkzaamheden voor de zomervakantie 2019 afgerond zullen zijn. Dit is een beknopt overzicht van wat er te wachten staat voor de kerkgemeenschap. We begrijpen dat het veel impact zal hebben voor het gebruik van de kerk. We gaan er van uit dat u voor nu voldoende op de hoogte bent wat ons te wachten staat.

Startdatum activiteit: 
maandag, november 5, 2018