Actie Dorpskerk

logo actie dorpskerk 600x300De Hervormde Kerk is een beeldbepalend element in de dorpskern van Piershil. Deze karakteristieke dorpskerk heeft bovendien een belangrijke historische waarde voor de inwoners van het dorp.

De kosten voor het onderhoud en het gebruik van de kerk vragen echter handen vol geld. Door de vergrijzing - waar ook de Hervormde Gemeente mee te maken heeft - zijn deze kosten echter steeds moeilijker is op te brengen.

Actie voor behoud van de dorpskerk Piershil.
Dit jaar is de Actie Dorpskerk gestart om de dorpskerk niet alleen voor de huidige maar ook voor toekomstige generaties te bewaren.

Na het herstel in 2019 van de kerktoren (door de gemeente Hoeksche Waard) en noodzakelijke reparaties aan het dak en de kerkvloer worden nu plannen uitgewerkt om het interieur van de kerk meer aan te laten sluiten bij de hedendaagse eisen van toegankelijkheid, energiegebruik en flexibiliteit. 

Dorpskerk verbindt mensen.
Er worden ook plannen ontwikkeld om in de kerk naast de zondagse kerkdiensten ook andere passende maatschappelijke en culturele activiteiten te organiseren. Te denken valt o.a. aan (orgel)concerten, (koor)zangavonden, etc.
Op deze manier moet de dorpskerk weer echt een ontmoetingsplaats zijn voor de hele dorpsgemeenschap van Piershil en omliggende dorpen.

Kom dus in actie!
Uw steun is meer dan welkom.

  • Stort uw bijdrage voor het behoud van de dorpskerk op rekening NL61 RABO 0160200083 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Piershil o.v.v. "Actie Dorpskerk"
  • Meldt u hier met een berichtje aan om uw bijdrage te melden en/of om op de hoogte te blijven van de plannen en activiteiten in de dorpskerk (selecteer: Actie Dorpskerk).