Maatregelen Corona

Op maandag 14 december 2020 heeft het kabinet onder andere besloten scholen en niet noodzakelijke winkels te sluiten. Er is sprake van een ‘lock down’. Deze geldt in beginsel tot de voorgenomen persconferentie van dinsdag 19 januari aanstaande. Onze minister-president heeft hierover een indringende televisietoespraak gehouden en met het oog op de volks- en individuele gezondheid en de mogelijke werkbelasting van in de zorg werkzame personen indringend gewezen op de verantwoordelijkheid onderlinge contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Het goede voorbeeld geven

In strikte zin gelden deze maatregelen niet voor kerkgenootschappen. Dat betekent dat wij in beginsel ook in de komende tijd onze kerkelijke bijeenkomsten kunnen houden binnen het format wat wij de afgelopen maanden al gewoon waren. In het overleg tussen Kerk en Overheid is echter aangegeven dat die situatie onder deze bijzondere feiten en omstandigheden wel bepaald minder wenselijk zou zijn. Ook de Protestantse Kerk in Nederland en onze classis-predikant pleiten om de formeel bestaande ruimte niet te benutten, maar solidair te zijn met samenleving en politiek. Dat lijkt ook een kwestie van ‘het goede voorbeeld geven’ door in geen geval aanstoot te geven door onverkort vast te houden aan het houden van onze bijeenkomsten. Als kerkenraad hebben wij ons in aller belang de afgelopen maanden uitdrukkelijk gericht naar de maatregelen en voorschriften van de overheid en ons daar nauwgezet aan gehouden.

Geen fysieke bijeenkomsten

Wij zijn zorgvuldig, voorzichtig, terughoudend en solidair. Die opstelling heeft de kerkenraad doen besluiten voor de duur van de thans geldende maatregelen geen fysieke bijeenkomsten meer te houden. Dat betekent dat wij met onmiddellijke ingang onze bijeenkomsten uitsluitend online zullen organiseren, zowel erediensten als adventszangavonddiensten. Er zullen dus met voorganger, ouderling, diaken, organist en mogelijk een paar zangers diensten en bijeenkomsten worden gehouden. Deze kunnen in beginsel worden gevolgd of later worden bekeken of beluisterd via www.kerkomroep.nl. Mocht u daar vragen over of hulp bij nodig hebben, wendt u zich dan tot de kerkenraad. Wij zijn ons als kerkenraad zeer bewust van het feit dat deze beperking een dieptepunt betekent in deze toch al zo donkere tijden rondom Kerst. Dat weegt nu echter niet op tegen de risico’s en verantwoordelijkheden voor elkaar en onze omgeving. Laten wij waar mogelijk omzien naar elkaar en elkaar en onze dorpsgenoten opdragen in gebed. Wij mogen leven van de levende hoop en concrete verwachting dat alles anders en nieuw zal worden, brandend als kaarsjes in de nacht.