bericht van de kerkenraad inzake het corona-virus.

Ingediend door Pim op vr 13/03/2020 - 20:06
De richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland met betrekking tot het coronavirus zijn aangescherpt. Alles is daarbij gericht op het voorkomen van uitbreiding, met name door het vermijden van sociale contacten. De kerkenraad heeft daarom besloten dat kerk-, zang- en eventuele overige diensten zonder dat gemeenteleden in de kerk aanwezig zijn plaats zullen vinden. In de dienst zijn alleen, naast de voorganger enkele kerkenraadsleden aanwezig. De diensten zijn live te volgen op www.kerkomroep.nl - gemeente: Piershil In bijzondere gevallen kan mogelijk in overleg een uitzondering ;worden gemaakt, bijvoorbeeld ingeval van overlijden.