Weekbrief 20 inclusief liturgie zondag 12 mei

Rondom de diensten

Zondag 12 mei om 9.30 uur is D.V. ds. H.J. Franzen uit Pijnacker onze voorganger. 

Zondag 19 mei, Eerste Pinksterdag, om 9.30 uur hoopt ds. Groenendijk voor te gaan. Jezus had gezegd: Straks als Ik er niet meer ben laat Ik jullie niet alleen. Ik stuur jullie mijn Heilige Geest, waardoor Ik in jullie ben (Joh.14:20). En daardoor, doordat zijn Geest in ons is, kunnen wij Jezus’ licht weerspiegelen. ’t Is zoals het bekende Pinksterlied het zegt: ‘Schijn in mij, schijn door mij.’ Jezus’ licht schijnt in ons en door de Heilige Geest kunnen wij Zijn licht uitstralen. Dat gaan we vieren met Pinksteren. Ook voor de kinderen is er weer een kindermoment.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn als volgt: 

  1. Diaconie / Roparun Team 264
  2. Kerk 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het kerkgebouw.

De opbrengst van de diaconiecollecte is bestemd voor stichting Roparun team 264.

Noah Visser en Eline van Gameren doen volgend weekend mee met de Roparun in Team 264/ Eén team Eén taak 

Samen zetten zij zich in voor de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Zij strijden mee aan de missie van Stichting Roparun: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. Met hun inzet hopen ze het leven van mensen met kanker, voor zover mogelijk, draaglijker te maken.

Deze collecte is dus van harte bij u aanbevolen.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers;

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083

Hartelijk dank!

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben zorgen over hun gezondheid. Mogen zij de hulp van God ontvangen, waardoor ze met moed hun weg kunnen vervolgen. Wij bidden om Gods nabijheid voor allen die het moeilijk hebben. Op het moment van de hemelvaart van Jezus lezen we: “Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.” (Lucas 24: 51). Dus de zegen van Jezus gaat maar door, houdt niet op. Moge dat een bemoediging zijn voor allen die zorgen hebben. We mogen leven onder de zegenende armen van Jezus.

Bloemen

De bloemen zijn afgelopen week als groet en felicitatie bezorgd bij een jarig gemeentelid.

Extra mogelijkheden kerkwebsite

Iedere zondag volgen heel wat mensen via Kerk-TV de wekelijkse kerkdienst en groeit de wens om dan ook deel te nemen aan de collectes in de dienst. De manieren waarop wij tegenwoordig giften kunnen geven voor collectes en goede doelen of dingen kunnen bestellen en betalen (bijvoorbeeld in webshops) worden steeds uitgebreider. Tegelijkertijd verdwijnen er ook vertrouwde betalingsmogelijkheden zoals de acceptgirokaart. Om die redenen wordt onze website uitgebreid met een Donatieportaal. Via dit portaal kunt u tijdens kerkdiensten ook op afstand bijdragen aan de collectes. Ook kunnen collectemunten worden besteld en tegelijkertijd betaald. Daarnaast kan op eenvoudige wijze (zonder gezoek naar de juiste banknummers) een bijdrage worden gegeven voor bijvoorbeeld de Heuvel, de Solidariteitskas, het voedselkastje Cibus, de actie Behoud de Dorpskerk, enzovoort. Tijdens de gemeenteavond op 16 mei zal een uitleg en demonstratie over de verschillende mogelijkheden worden gegeven. Op de site is het Donatieportaal (hervormdpiershil.nl/Donatieportaal) nu al actief. Het portaal is te bekijken en te gebruiken; probeer het gerust eens uit.

Pinksterviering in de Herbergier

Op D.V. 14 mei om 10.45 uur vieren we met de bewoners van De Herbergier het Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Moge de Heilige Geest onze harten in vuur en vlam zetten voor de boodschap van onze redding door onze Here Jezus Christus. Mogen we zo een fijne Pinksterviering meemaken.

Open Kerk

Graag wil onze dorpskerk een open, gastvrije kerk zijn, ook doordeweeks. Een open kerkdeur nodigt uit tot bezinning, tot mediteren en gebed. In een open kerk komen mensen binnen, gaan zitten of knielen, bidden. Een stille kerk ademt een geheim: er zijn hogere dingen, God is er. Daar past geen haast bij en drukte, maar rust en aandacht. De gebrandschilderde ramen, het gewelf, de open Bijbel, de Paaskaars met het kruis, de kansel, dat alles legt je het zwijgen op. De schoonheid van de oude dorpskerk nodigt uit tot verwondering. In de kerk voel je bovendien de traditie van eeuwen. Van vele generaties die ons voorgingen en hier hun geloof beleden. De kerk is meer dan hout en steen, het is de plaats van stilte, rust, gebed, op adem komen, bezinning, schoonheid, verootmoediging, verwondering, ontzag voor God. 

Daarom openen wij vanaf dinsdag 7 mei de kerk ook door de week. Voorlopig op dinsdag- en donderdagavond van 18.30 – 21.00 uur. Iedereen, wie je ook bent, is van harte welkom! 

Tijdens de open kerk staat een knielbank gereed, kan een kaarsje worden aangestoken, staat een icoon op de liturgische tafel, en liggen er Bijbels klaar, ook in het Oekraïens, en tevens een gebedenschrift. De komende maanden zien wij als proef, de openstelling kan uitgebreid worden. Iemand van de kerk is altijd aanwezig. Wees welkom in de open dorpskerk!

Verzoek: wie van u is bereid om ook één of meerdere avonden aanwezig te zijn tijdens de openstelling van de kerk doordeweeks? 

U kunt dit doorgeven aan: 

  • Marjolein Nieuwenhuizen, info@hervormdpiershil.nl, 06-23127816 
  • Corry van der Heiden, hervormdpiershil@ziggo.nl, 06-23286254 
  • ds. Kees Groenendijk, dominee@hervormdpiershil.nl, 06-57075093

Roparun fietsnavigatiesysteem

Beste gemeenteleden, Aanstaand Pinksterweekend gaan 2 gemeenteleden (Eline van Gameren en Noah Visser) meedoen aan de Roparun. Om de juiste weg naar de Coolsingel te vinden zijn wij nog op zoek naar een (Garmin) fietsnavigatie systeem. Misschien bent u/kent u iemand die bekend is met dit apparaat en die deze wil uitlenen voor de Roparun. U kunt contact opnemen met Pim Visser email adres: pim.visser@gmail.com Wij hopen dat iemand ons hiermee kan helpen en horen het graag.

De Loods

De Loods is geopend op;

  • zaterdag 11 mei 2024 van 10.00-12.30 uur

Groeten van het Loods team.

Bijbelkring Openbaring

De volgende bijeenkomst van de Bijbelkring Openbaring is op D.V. dinsdag 14 mei van 19.30 – 21.15 uur in De Wurf. We zullen dan Openbaring 13 bespreken (hoofdstuk 8 uit ons boekje). Dat gaat over het beest uit de zee en het beest uit de aarde. U bent van harte welkom!

Gemeenteavond 16 mei 2024

Op D.V. donderdag 16 mei om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) houden we weer een gemeenteavond in ons kerkgebouw. De spreker op deze avond zal zijn: ds. Joost Schelling, directeur van de Vereniging van Kerkrentmeesters. Ds. Schelling zal een inleiding houden met als thema: ‘Piershil: kerk voor het dorp, het dorp in de kerk’. Wij hebben voor dit thema gekozen omdat wij graag een uitnodigende dorpskerk willen zijn, die iets betekent in het dorp. 

Diverse vragen zijn met dit thema verbonden. Zo wordt er al geruime tijd nagedacht over vernieuwing van de kerkzaal, zodat deze doordeweeks gebruikt kan worden voor vergaderingen, lezingen, muziekuitvoeringen, uitvaarten en trouwerijen, ook van niet-kerkelijken. Anderzijds wordt ook gezegd: hou de kerkzaal in tact en bouw een eenvoudig zaaltje achter de kerk voor activiteiten in de week. Iets anders: de plannen voor de openstelling van de kerk doordeweeks worden momenteel gerealiseerd (daarover leest u elders in deze weekbrief). Wat betreft de vernieuwing van de tweede liedbundel (Witte bundel) heeft de kerkenraad gekozen voor de bundel Hemelhoog. Graag willen wij deze keuze op de gemeenteavond aan u voorleggen. Echter op de achtergrond speelt ook de vraag of projectieschermen niet een betere optie is, omdat dat veel meer mogelijkheden biedt. Ook leeft de gedachte om laagdrempelige diensten op te zetten met een muziekgroepje en een thema om daarmee dorpelingen en anderen te bereiken met de Blijde Boodschap. Heel wat gespreksonderwerpen, zoals u leest. 

Alle hierboven genoemde punten staan natuurlijk ten dienste aan een hoger doel: mensen bereiken met de boodschap van Gods liefde door Jezus Christus! Noteert u alvast de datum in uw agenda. U bent van harte welkom!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie van zondag 12 mei 2024 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Welkom en afkondigingen 

Intochtslied: Psalm 96: 1 en 2 (Zing voor de Heer op nieuwe wijze) 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Aanvangstekst: Romeinen 8: 14-17a

Zingen: Psalm 96: 3 en 5 

Belijdenis 

Zingen: Psalm 99: 1, 6, 7 en 8 (God is koning) 

Gebed 

Schriftlezingen: 2 Koningen 2: 8-14 en Handelingen 1: 9-11

Zingen: Lied 663: (Al heeft Hij ons verlaten) 

Verkondiging 

Zingen: Lied 666: (De Heer is opgetogen) 

Dank en voorbeden 

Collecte 

Slotlied: Lied 665: 3, 4 en 5 (Om Christus’ wil zijn wij verblijd)

Zegen 

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen!)