Weekbrief 2

 

 

Rondom de diensten

De diensten zijn online te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Zondag 9 januari om 10.00 uur (onlinedienst) is D.V. uw voorganger ds. C. Haasnoot uit Lisse.

Zondag 16 januari om 10.00 uur (vermoedelijk onlinedienst) hoopt ds. D.C. Groenendijk voor te gaan.

U en jij bent van harte welkom de komende onlinediensten te volgen. Hoewel we de diensten noodzakelijkerwijs thuis moeten volgen hopen we dat u erdoor bemoedigd en aangeraakt wordt.

Collecten

De collecten als volgt:

  1. Diaconie
  2. Instandhouding eredienst
  3. Toekomst van de kerk

Vanwege de online diensten kunt u uw collectebijdragen overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Bloemen

Afgelopen week zijn er geen bloemen bezorgd.


Kopij De Heuvel

De kopij voor de heuvel moet uiterlijk donderdag 13 januari ingeleverd zijn bij Corry van der Heiden.

Het liefst per e-mail: deheuvel@ziggo.nl

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Orde van dienst zondag 9 januari 2022 10.00 uur

Afkondigingen

Aanvangslied:Psalm96: 1 (Zingt voor den Heer)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen:Lied 489: 1 en 2 (Komt ons in diepe nacht ter ore)

Vermaning

Zingen:Psalm25: 2 en 3 (Heer, ik hef mijn hart en handen)

Gebed om vergeving en verlichting van de Heilige Geest

1eSchriftlezing:Lucas 2: 41-52 (NBV)
Zingen:Psalm78: 1 en 2 (Mijn volk, ik ga geheimen)

2eSchriftlezing:Lucas 15: 11-32 (NBV)

Zingen:Psalm78: 20 en 25

Prediking

Orgelspel

Zingen:Lied 886 (Abba, Vader, U alleen)

Geloofsbelijdenis

Zingen:Lied 705: 1 en 2 (Ere zij aan God, de Vader)

Dankgebed en voorbede

Slotlied:Psalm103: 5 en 7 (Zegen, mijn ziel, de grote naam)

Zegen

Zingen:Lied 415 vers 3 (Amen, amen, amen)