Weekbrief 3 inclusief liturgie van zondag 16 januari

Rondom de diensten

De diensten zijn online te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Zondag 16 januari om 10.00 uur zal D.V. ds. D.C. Groenendijk uw voorganger zijn. We bereiden ons dan voor op het Heilig Avondmaal van komende zondag.

Zondag 23 januari om 10.00 uur hoopt ds. D.C. Groenendijk voor te gaan. Wij zullen dan D.V. het Heilig Avondmaal vieren en stilstaan bij Jezus’ offerdood tot onze redding.

Zodra we weer fysiek bijeen mogen komen hoort u dat van ons. Hoewel we de diensten zeer waarschijnlijk thuis moeten volgen hopen we dat u erdoor bemoedigd en aangeraakt wordt.

Collecten

De collecten zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

 1. Diaconie
 2. Instandhouding eredienst
 3. Toekomst van de kerk

Vanwege de online diensten kunt u uw collectebijdragen overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

 • Diaconie NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

En vergeet u de zending niet?

De bekercollecte volgende week is bestemd voor Halte Zomervilla.

Coronamaatregelen

Onze gemeente volgt de adviezen van de Protestantse Kerk. Dat betekent het volgende:

 1. Wij houden gedurende de lockdown alleen onlinediensten. Slechts degenen met een taak zijn in de kerk aanwezig.
 2. De liederen worden gezongen door voorzangers. Dankbaar zijn we dat dat weer mogelijk is.
 3. Er vinden gedurende de lockdown geen groepsactiviteiten plaats.
 4. Het bezoekwerk wordt beperkt tot de noodzakelijke bezoeken bij ziekte of een overlijden.

Wij hopen dat u ondanks deze beperkende maatregelen toch via de onlinediensten bemoedigd mag worden door Gods Woord en Hem eer zult kunnen bewijzen. Gezegende diensten wensen wij u toe.

Wel en wee

Diverse gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken of zijn herstellende. Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. In Psalm 91:1-2 schrijft de dichter: “Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont…. zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’ Mag de Heer ook uw toevlucht en vesting zijn!

Actie Kerkbalans

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is één van de belangrijkste financiële acties van de kerk en wordt dit jaar gehouden van 15 tot 29 januari. Het motto is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. We roepen iedereen van harte op om naar vermogen bij te dragen om het kerk zijn nu en in de toekomst gestalte te kunnen geven. Ook dit jaar wordt vanwege corona de informatieset niet persoonlijk bij u afgegeven, maar vindt u die in uw brievenbus. U kunt uw toezegging d.m.v. de antwoordenvelop terugsturen, maar ook is het eenvoudig mogelijk dit via onze website te doen (spaart een postzegel en een gang naar de brievenbus !!). Meer informatie vindt u in de informatieset die u in de loop van volgende week in uw brievenbus kunt verwachten en via deze link.

Doordeweekse activiteiten

We waren net zo mooi op dreef in de gemeente met een aantal activiteiten, zoals de catechisatie en de Bijbelkring. Vanwege de lockdown moesten we de bijeenkomsten helaas stopzetten. Ook hadden we enkele andere plannen voor het nieuwe jaar, onder andere groot-huisbezoeken. Zodra het weer is toegestaan hoort u van ons wanneer we weer bij elkaar komen. Dat geldt voor:

 • de catechisatie
 • de Bijbelkring over Jesaja
 • de groot-huisbezoeken

We hopen dat we spoedig een herstart kunnen maken.

De Loods

De Loods is weer geopend op vrijdag 21 en zaterdag 22 januari 2022.

Vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Volgens de richtlijnen mogen er een beperkt aantal mensen naar binnen (dit zijn er 10).

Groeten van het Loodsteam.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de onlinedienst op zondag 16 januari 2022 om 19.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Voor één, voor velen, voor allen

Welkom en afkondigingen

Intochtslied Psalm 84: 1 en 6 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van genade Marcus 10: 45 (NBV21)

Zingen Eigen bundel 825: 1 en 2 (Voor Uw liefde Heer Jezus, dank U wel)

Leefregel Marcus 10 : 41 – 44 (NBV21) 

Zingen Eigen bundel 825: 3, 4 en 5 (Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen Lied 814 (Er gaat door alle landen een trouwe Kindervrind)

Schriftlezing Marcus 2 : 13 – 17 (NBV12)

Zingen Lied 531: 2 en 3 (Jezus die langs de straten kwam)

Preek Thema: Voor één, voor velen, voor allen

Zingen Lied 939: 1 en 2 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Dankgebed en voorbeden

Aandacht collecten

Slotlied Lied 150a (Geprezen zij God)

Zegen

Zingen Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)