Weekbrief 38 inclusief liturgie zondag 18 september

Rondom de diensten

Zondag 18 september om 9.30 uur houden we D.V. de startdienst. In deze dienst hoopt ds. Groenendijk voor te gaan en vragen we God om een zegen over het nieuwe winterseizoen. Wij vervolgen dan onze prekenserie over Daniël, dit keer over de leeuwenkuil. Het thema is: Meer dan leeuwenkracht. Na de dienst is er een leuk programma voor de hele gemeente in De Wurf, met koffie, voorwerpen die uitdrukking geven aan ons geloof en een broodmaaltijd. Het programma kunt u verderop in de weekbrief lezen. Met een vriendelijk verzoek aan u erbij.

Zondag 25 september om 9.30 uur hoopt ds. Groenendijk voor te gaan. Waarschijnlijk zal het dan gaan over één van de visioenen van Daniël, waarin de loop van de geschiedenis wordt onthuld. Er is dan ook weer zondagsschool, de zondagsschoolleidsters hebben weer een mooie Bijbelse vertelling voor jullie. Na afloop is er gelegenheid om weer na te praten onder het genot van koffie, thee of fris.

U bent van harte welkom in de diensten!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

  1. Diaconie
  2. Instandhouding eredienst
  3. Toekomst van de kerk

U kunt uw collectebijdragen overmaken ook overmaken op de volgende banknummers.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Vergeet u ook de zendingsbus niet, deze staat achter in de kerk op de tafel.

Ook kunt u een bijdrage geven voor het orgelfonds. De orgelpijp staat in de hal van de kerk.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Wel en wee

Diverse gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken, ondergaan behandelingen en/of zijn herstellende, hun namen vindt u in de nieuwsbrief. In verband met de privacy worden hun namen niet op de website vermeldt.

Enkele gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken of zijn aan de beterende hand. Wij bidden alle zieken Gods hulp en nabijheid toe. Jezus zegt in Johannes 6:35: “Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij geloof zal nooit meer dorst hebben.” Mag de Heer u ook voeden met Zijn hulp en kracht. Dat bidden wij onze zieken toe.

Startzondag

Het nieuwe seizoen starten we met een startzondag, waarin we God een zegen vragen over de winteractiviteiten. Het thema zal zijn: Meer dan leeuwenkracht. Dit naar aanleiding van Daniël in de leeuwenkuil (Daniël 6).

Na de startdienst drinken we koffie/thee/fris in De Wurf met eigengemaakte baksels. Daarna laten we aan elkaar iets van huis zien dat uitdrukking geeft aan ons geloof. Zo mogelijk iets dat in huis zichtbaar is, hangt of staat. Dat kan zijn een schilderij, reproductie, poster, foto, bord, tegeltje, kaart, gedicht, boek, beeldje, afbeelding of iets dergelijks. Het zou mooi zijn als u/jij daarover iets wilt vertellen. Zo leren we elkaar weer beter kennen. We besluiten de startzondag met een broodmaaltijd.

Een vriendelijk verzoek: namens de kerkenraad nodig ik u van harte uit voor het volgende:

  • Wilt u voor de koffie een zelfgemaakt bakproduct meenemen? Bijvoorbeeld: een appeltaart, monchoutaart, boterkoek, slagroomtaart, cake of iets anders lekkers.
  • En wilt u – zo mogelijk allemaal – iets van huis meenemen dat uitdrukking geeft aan uw geloof (bijvoorbeeld schilderij, reproductie, poster, foto, bord, tegeltje, kaart, gedicht, boek, beeldje, afbeelding of iets dergelijks)? Iets dat bij u/jou in huis zichtbaar een plaats heeft gekregen. Het zou mooi zijn als u/jij daar iets over wilt vertellen. Dat hoeft echter niet, u/jij kunt het ook alleen laten zien.
  • Tenslotte, om te weten hoeveel mensen meedoen aan de broodmaaltijd verzoeken wij u vriendelijk u hiervoor op te geven. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@hervormdpiershil.nl of persoonlijk bij een van de kerkenraadsleden. Wij kijken uit naar een mooie startzondag.

Catechisatie

Meteen na de startzondag op dinsdag 20 september van 19.15 – 20.15 uur starten we weer met de catechisatie. Op een plezierige manier hopen we weer na te denken over wie God is en wat Hij kan betekenen in je leven. Jullie zijn weer van harte welkom in de bovenzaal van de kerk.

Weeksluiting

Iedere vrijdagavond om 18.30 uur houden de gezamenlijke kerken van Korendijk D.V. een weeksluiting in Heemzicht in het restaurant. Deze wordt gehouden voor de bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen. U bent van harte welkom!

Bijbelkringen Jozua

Eind deze maand starten we D.V. met twee huisbijbelkringen over het boek Jozua. Jozua was de dappere leider van het volk Israël, die met hulp van God het volk Israël het beloofde land Kanaän binnenleidde.

Met een groepje gemeenteleden bespreken we bij iemand thuis gedeelten van dit Bijbelboek. Samen bemoedigen wij elkaar in het geloof. We gebruiken een toegankelijk gespreksboekje.

De kringen zijn vierwekelijks van 19.30 – 21.30 uur. Bij wie hoort u nog wel. De beide kringen worden geleid door ds. Groenendijk. Er komt D.V. een maandag- en een woensdagkring.

De maandagkring komt voor het eerst bijeen op 26 september.

De woensdagkring komt voor het eerst bijeen op 28 september.

In de Heuvel kunt u er ook over lezen en vindt u een aanmeldformulier. Wij hopen dat velen zich opgeven voor deze Bijbelkringen. U/jij bent van harte welkom!

Avond Kijk op de ziel

De afdeling Hoeksche Waard van de Confessionele Beweging nodigt u uit op D.V. woensdag 21 september 2022 voor een bijeenkomst met als spreker dr. M.C.L. Oldhoff, predikant uit Mijnsheerenland. Zij zal spreken over haar boek: Kijk op de ziel. De inhoud van de lezing zal de ziel in de Bijbel zijn. Wat kunnen we over de ziel zeggen als we naar de Schrift kijken? Deze avond wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk, Vlasakker 2, ‘s-Gravendeel, aanvangstijd 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Alpha

Afgelopen zaterdag nam ik deel aan de inspiratie- en trainingsdag van Alpha Nederland. Bijzonder is het dat God zoveel (jonge) mensen gebruikt om de blijde boodschap van zijn Zoon door te geven. Het kenmerk van Alpha is: wie je ook bent en hoe je ook in elkaar zit, je mag zijn wie je bent, met al je vragen die je hebt! Gastvrijheid is heel belangrijk. Samen met de andere deelnemers ben je bezig met de zin van het leven. Daarbij ontdek je dat het christelijk geloof vandaag de dag nog even relevant is als 2000 jaar geleden. In januari hopen wij in Piershil met Alpha te starten.

Loods

Zaterdag 17 september van 10.00-12.30 uur is de Loods achter supermarkt Heikoop weer open.

U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen. Groeten van het loodsteam.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de startdienst van zondag 18 september 2022 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Meer dan leeuwenkracht

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 100 (Juich Gode toe, banzuin en zing)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Zingen (als vervolg op het gebed): WB 569: 1 en 2 (Heer, ik kom tot U)

Woord van genade: Efeziërs 2: 8-9a

Leefregel: De Tien Woorden in dichtvorm

Zingen: WB 569: 3 en 3 (Zie mij voor U staan)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen: Witte bundel 809 (Ik zag een kuikentje)

Schriftlezing: Daniël 6: 11-29

Zingen: Psalm 63: 1 en 4 (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)

Preek

Zingen: Lied 905: 1,3 en 4 (Wie zich door God alleen laat leiden)

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het gezongen ‘Onze Vader’, Lied 371

Uitnodiging startmorgen

Collecte

Slotlied: Lied 940: 1 en 2 (Verberg mij nu)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen!)