Weekbrief 44 inclusief liturgie zondag 29 oktober 2023

Rondom de diensten

Zondag 29 oktober om 10.00 uur zal D.V. ds. Groenendijk onze voorganger zijn. Er is dan ook zondagsschool en koffiedrinken. Zondagnacht 29 oktober (dus van zaterdag op zondag) gaat de wintertijd in. Dat betekent dat u de klok een uur achteruit kunt zetten. Vanaf die zondagmorgen beginnen de morgendiensten om 10.00 uur.

Woensdag 1 november om 19.30 uur is de Dankstond voor Gewas en Arbeid. Wij komen dan D.V. bij elkaar om God te danken voor het leven, het dagelijks voedsel, het werk dat wij mochten verrichten (onbetaald en betaald, binnen- en buitenshuis), voor alle mogelijkheden die wij krijgen, voor de oogst van het land, én dat wij onder Gods beschermende hand mogen leven in goede en kwade dagen. Natuurlijk leggen wij aan God ook de nood van de wereld, de oorlogen die er woeden, en van ons persoonlijk voor. In het vertrouwen: "Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn" (Psalm 91:13). Ds. Groenendijk hoopt in deze dienst voor te gaan.

Zondag 5 november om 10.00 uur staat in het teken van de zending. Ds. Groenendijk hoopt dan voor te gaan.

Zondag 5 november om 20.00 uur is er weer een zangdienst. De liederenkeuze en orgelbegeleiding wordt dan D.V. verzorgd door Johan Mourits en Adriaan Veerman, de dienstleider is dan Cees Veerman.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

 1. Diaconie
 2. Kerk

Bij de uitgang collecteren we voor ons kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers

 • Diaconie: NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Wij bidden om Gods nabijheid en sterkte voor hen. David zegt in Psalm 27:1a: “De Heer is mijn licht en behoud, wie zou ik vrezen? Moge u eveneens rust vinden bij de Heer en moge een straal van Zijn licht uw hart bereiken.

Bloemen

Het boeket bloemen uit de kerk is afgelopen week bezorgd bij een jarig gemeentelid.

Bezoekersnetwerk

D.V. dinsdag 31 oktober om 19.30 uur vergaderen de leden van het bezoekersnetwerk van onze gemeente in De Wurf. Zij bezinnen zich dan weer op het pastorale werk in de gemeente en er worden weer bezoekafspraken gemaakt.

Namen mogelijke ambtsdragers

Voordat de kerkenraad gemeenteleden gaat benaderen voor het ambt van ouderling of diaken, willen we u graag in de gelegenheid stellen namen van mogelijke nieuwe ambtsdragers door te geven. Denkt u er even rustig over na, wij zien graag uw voordrachten tegemoet. Vervolgens zullen wij, na beraad in de kerkenraad, deze broeders en zusters benaderen. U kunt uw lijstje inleveren bij onze scriba, Marjolein Nieuwenhuizen, Kievitstraat 70 Piershil, info@hervormdpiershil.nl

De Loods

De Loods is geopend op:

 • zaterdag 28 oktober van 10.00-12.30 uur

U kunt in de Loods ook weer terecht voor uw kerstversiering. Dus kom gerust even langs om te kijken of er iets voor u bij is.

De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Groeten van het Loods team.

Collectemunten

LET OP: het bestellen van collectemunten is iets gewijzigd.

We hebben zakjes collectemunten in 3 verschillende varianten

 • A. Blauw (€ 0,65 per muntje): zakjes met 100 stuks blauw à € 65.-
 • B. Rood (€ 1,20 per muntje): zakjes met 100 stuks rood à € 120.-
 • C. Gemengd: zakjes met 20 stuks rood en 40 stuks blauw à € 50.-

U kunt de munten bestellen door een e-mail te sturen naar kerkrentmeesters@hervormdpiershil.nl met vermelding van het soort en aantal zakjes. De munten kunt u betalen door overboeking van het bedrag op bankrekening NL61 RABO 0160200083 t.n.v. College van kerkrentmeesters onder vermelding van ‘collectemunten’ (eventueel is contant betalen ook mogelijk).

De bestelde zakjes zijn dan op zondagmorgen in de kerk (consistorie) af te halen. Voor eventuele vragen zijn kunt u terecht bij Wouter Nieuwenhuizen (tel. 06-15401235)

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Stichting ´Als kanker je raakt´

Stichting als kanker je raakt is weer in Strijen. Op 18 november is er in Strijen een ontmoetingsdag van de stichting als kanker je raakt. Deze laagdrempelige dag is voor mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten, nabestaanden en andere belangstellenden.

In de ochtend is er een boeiende lezingen door Marinus van den Berg en daarna wordt u een heerlijke lunch wordt aangeboden. Voor het middagprogramma is er keuze uit een aantal verschillende workshops voor de verschillende doelgroepen:

 • “Voor jou met kanker” Als je kanker hebt lijd je op veel gebieden verlies Hoe ga je om met de gevolgen van kanker?
 • “Rouw in mijn hart” Er is ruimte voor jou persoonlijke rouwproces en wat er allemaal bij rouw komt kijken
 • “Huidverzorging” Ontdek tips en tricks voor uiterlijke verzorging tijdens het proces met kanker. Leer hoe je jezelf kunt laten stralen

De muziek en dagleiding is in handen van Rob Favier.

Wanneer: 18 november 2023 Tijdstip: 10:30-15.00 uur (Inloop vanaf 10:00 uur) Waar: Zalencentrum Salvatori Dingenis Sanderseplein 1 3291 CJ Strijen

Opgeven: Via onze website: www.alskankerjeraakt.nl Via de agenda

Kosten: Geheel gratis, inclusief lunch

Van harte welkom!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op 29 oktober 2023 om 10.00 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Waar het hart vol van is....

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 100 (Juich Gode toe, bazuin en zing)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van genade: Jesaja 1:18b

Leefregel: De Tien Woorden

Zingen: Lied 834 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Woord voor de kinderen

Zingen: Witte bundel 827 (Vertel het aan de mensen)

1e Schriftlezing: Matteüs 12:33-35

2 e Schriftlezing: Lucas 6: 43-46

Zingen: Lied 841: 1,2 en 4 (Wat zijn de goede vruchten)

Preek

Zingen: Lied 422 (Laat de woorden die we hoorden)

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en het gezamenlijk Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 903: 1,3 en 6 (Zou ik niet van harte zingen)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)