Weekbrief 24 inclusief liturgie zondag 13 juni

Versoepelingen

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Protestantse Kerk in Nederland bieden nu de mogelijkheid tot verdere versoepelingen van de coronamaatregelen in de kerken. Bemoedigend is dat! Het betekent voor onze kerk het volgende:

 1. Vanaf zondag 13 juni mogen wij weer 60 kerkgangers, inclusief kinderen, verwelkomen in onze diensten. U hoeft zich daarvoor niet meer van te voren op te geven! Wel noteren wij bij aankomst even uw naam (i.v.m. het eventueel bron- en contactonderzoek).
 2. Ook in en voor de ‘herenbanken’ in de kerk kan plaats genomen worden.
 3. De andere algemene coronaregels blijven gelden: anderhalve meter afstand (geldt niet voor gezin), mondkapje bij binnenkomst en vertrek, ontsmetting handen, bij corona gerelateerde klachten graag thuisblijven.
 4. In de dienst mogen wij beperkt weer ingetogen (op praatniveau) zingen. Concreet betekent dit dat we het slotlied weer samen (ingetogen) zullen zingen, evenals het Amen, amen, amen na de zegen. De andere liederen worden door de voorzangers gezongen. Wel mogen wij de liederen mee neuriën. U bent van harte welkom in de diensten. We zijn weer wat op weg naar het oude normaal. Fijn dat we elkaar onder Gods Woord weer kunnen ontmoeten.

Rondom de diensten

Zondag 13 juni 9.30 uur D.V. zal onze oud-predikant ds. W. Bos uit Amersfoort voorgaan. 

Zondag 20 juni 9.30 uur hoopt ds. Groenendijk weer voor te gaan.

De diensten zijn te volgen via internet: www.kerkdienstgemist.nl (daarna invullen: Piershil).

Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Collecten

Nu we weer diensten houden met maximaal 60 mensen wordt er ook weer gecollecteerd. Dat gebeurt na afloop van de dienst bij de uitgang.

 1. Diaconie
 2. Instandhouding eredienst
 3. Toekomst van de kerk

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

 • Diaconie NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Volgende week zondag, 20 juni, is de eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat.

Geweldige beeldkwaliteit

De kerkrentmeesters zijn in de afgelopen weken zeer actief geweest om nieuwe camera’s in de kerk te plaatsen voor de online-uitzendingen van onze kerkdiensten. De beeldkwaliteit is in één woord prachtig. Ook beschikken we nu over twee camera’s, waardoor beelden uit verschillende posities kunnen worden gemaakt. Ook aan de geluidsweergave wordt gewerkt. Al met al is het een enorme verbetering. Wij hopen dat we door onze uitzendingen gemeenteleden en andere belangstellenden kunnen bereiken met Gods rijke boodschap. De kerkrentmeesters danken we zeer voor hun enorme inzet!

Kerkomroep vernieuwd

Afgelopen week hebben we de geluidsinstallatie en de bijbehorende kabels verhuisd naar het balkon. Daarna hebben we alles ingeregeld, zodanig dat de verschillende microfoons onderling (zoveel mogelijk) in balans zijn en de geluidssterkte in de kerk in orde is. Ook doen we ons best om de geluidssterkte van de uitzending via kerk-TV wat te verhogen, want die was afgelopen zondag nog niet in orde. Omdat we het geluid in een lege kerk hebben getest is het mogelijk dat de diverse geluidsniveaus nog wat moeten worden bijgesteld. We kunnen dit helaas alleen tijdens de uitzending doen en vragen uw begrip als dat tot wat wisselingen in geluidssterkte leidt (zowel in de kerk als op kerkdienstgemist).

We gaan we de ‘kosters’ en kerkenraadsleden, die de kerk-TV gaan bedienen uitleggen hoe de nieuwe tablet voor de kerk-TV werkt. Afgelopen week hebben we een handleiding gemaakt en die al toegestuurd naar betrokkenen. Als zondag alles goed werkt is de volgende stap het netjes wegwerken van de bekabeling. Omdat dat nog de nodige voorbereiding vraagt, kan het nog wel een paar weken duren voordat alles in orde is. Graag dus nog even geduld.

Geslaagd?

De afgelopen dagen zien we hier en daar weer vlaggen hangen met een rugzak eraan. Dat betekent: een jongere is geslaagd voor zijn/haar schoolexamen. Het was het afgelopen jaar lastig en zwaar om examen te doen. Daarom: iedereen die geslaagd is voor zijn examen: van harte gefeliciteerd! Na al die inspanning en spanning betekent dit een enorme opluchting. Fijn dat je inspanning is beloond. Mocht je toch nog niet geslaagd zijn: heel erg jammer. Maar probeer de draad gauw weer op te pakken voor de volgende keer! Wij wensen je daarbij kracht van God en wijsheid.

Synode en Friesland

Als afgevaardigde van de regionale kerkvergadering Zuid-Holland Zuid en Zeeland (we noemen dat Classis Delta) neem ik D.V. zaterdag 12 juni deel aan de Generale Synode (= bestuur landelijke kerk) van de Protestantse Kerk in Nederland in Lunteren. Aan de orde is de vraag of kerkelijk werkers mogen worden bevestigd tot dienaar des Woords. Een lastige kwestie, die al lang speelt en waar we waarschijnlijk nog niet uitkomen. Vervolgens reis ik door naar Metslawier in Friesland voor een bezoek aan mijn schoonouders en een preekbeurt. Mijn vrouw Antje zou natuurlijk ook meegaan. Echter wegens omstandigheden kan dat niet doorgaan. We gaan ervan uit dat het de volgende keer wel weer lukt.

Vragen of opmerkingen

U kunt mij altijd mailen, bellen, appen of schrijven voor vragen of opmerkingen voor de kerkenraad of mij persoonlijk. Van harte ben ik bereid u te bezoeken. Graag tot ziens of tot horens.

Hartelijke groet, ds. Kees Groenendijk

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 13 juni 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied Lied 273: 1, 2, 3

Votum en groet

Zingen Psalm 23b: 1 en 5

Tien woorden Kolossenzen 3: 12-17, 23-24

Zingen Lied 834

Gebed

Schriftlezing

 • Prediker 9: 7-10
 • Mattheus 5: 43-48 4

Verkondiging

Zingen Lied 275: 1, 4, 5

Dankgebed

Slotlied Lied 726: 1 en 6

Zegen

Lied 415 : 3