Weekbrief 30 inclusief liturgie zondag 23 juli 2023

Rondom de diensten

Zondag 23 juli om 9.30 uur hoopt ds. W.A. Boer uit ‘s-Gravendeel voor te gaan.

Zondag 30 juli om 9.30 uur zal DV Ds. D.C. Groenendijk onze voorganger zijn.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

  1. Diaconie
  2. Kerk

Bij de uitgang collecteren we voor ons kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

Hartelijk dank!

Wel en wee

Als u te maken hebt met ziekte, grote of kleine zorgen weet dan dat God mét u is. Hij zegt in Jesaja 41:10 “Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.” Dat u dat ook zo mag ervaren.

De Loods

De Loods is geopend op zaterdag 21 juli van 10.00-12.30 uur. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Ook kunt u uw spullen voor ‘Cibus’, het voedselkastje, hier kwijt. Er staat een krat wat hiervoor speciaal bestemd is.

De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. Groeten van het Loods team.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Vervanging tijdens vakantie

Ds. Groenendijk heeft vakantie van maandag 26 juni t/m zondag 23 juli.

Tijdens zijn afwezigheid nemen collega’s voor hem waar. Mocht u in deze periode contact met een dominee wensen dan kunt u dat doorgeven aan de contactpersoon van de kerk.

In de periode van 15 juli t/m 23 juli:

  • Peter de Lange, Oud Piershilseweg 7, Piershil, 06-10067097.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst van zondag 23 Juli 2023 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Lied 801: 1 en 3 (Door de nacht van strijd en zorgen)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 801: 5 en 7

Genadeverkondiging en verootmoedigingsgebed

Zingen: Lied 705: 2 (Ere zij aan Hem Wiens liefde)

Leefregel

Zingen: Psalm 79: 5 (O, Heer, wij zijn het volk door U verkoren)

Gebed om de opening van de harten

Schriftlezingen:

Psalm 121 en Romeinen 8: 31-39 (NBG 51)

Zingen: Lied 904: 1 en 3 (Beveel gerust uw wegen)

Prediking

Zingen: Psalm 33: 7 en 8 (Heil hem die hoopt in vrees en beven)

Dankzegging en voorbeden – stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Inzameling der gaven

Slotlied: Psalm 27: 7 (O als ik niet met opgeheven hoofde)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)