Weekbrief 36 inclusief liturgie zondag 10 september

Rondom de diensten

Zondag 10 september om 9.30 uur zal D.V. de heer T.J.D. de Koning uit Nieuw Lekkerland uw voorganger zijn.

Zondag 17 september om 9.30 uur hoopt ds. Groenendijk voor te gaan.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

  1. Diaconie
  2. Kerk

Bij de uitgang collecteren we voor ons kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

Hartelijk dank!

Wel en wee

Ook andere gemeenteleden hebben met zorgen en verdriet te maken. Mogen allen die een moeilijke tijd doormaken hulp en kracht ontvangen van de Here God. De dichter van Psalm 118 zegt in vers 14: “De Heer is mijn sterkte, mijn beschermer, Hij heeft mij redding gebracht.” Moge de Heer ook u sterken, u helpen in uw situatie, en u redding geven.

Bloemen

Het plantje van afgelopen zondag 3 september is weer in de voedselkast geplaatst. Daarmee hopen wij weer iemand te verblijden.

De Loods

De Loods is geopend op vrijdag 15 september van 13.00-16.00 uur en zaterdag 16 september van 10.00-12.30 uur. Vanwege groot succes nogmaals alles voor de halve prijs!! Dus kom gerust even langs om te kijken of er iets voor u bij is. De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Groeten van het Loods team.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Startdag 30 september

Zoals al eerder aangekondigd zullen we bij welzijn en leven met elkaar als leden van onze gemeente op zaterdag 30 september 2023 feestelijk ons seizoen aftrappen met een startdag. Aangezien onder andere wegens corona en andere omstandigheden jarenlang geen bijeenkomsten mogelijk waren vinden we het als kerkenraad tevens een goed idee om deze startdag te gebruiken om al onze vrijwilligers (wie is dat niet?) in het zonnetje te zetten en te bedanken. Daarom is besloten op zaterdag 30 september 2023 om een uur of vier in de middag in de haven van Puttershoek op te stappen op zeilcharterschip “De Zeeland” voor een prachtige vaartocht met diner. Dat alles zal ongeveer vier uur lang duren. Het schip is rolstoel- en rollatorvriendelijk en goed toegankelijk. In principe kan dus iedereen mee. Deelname is geheel kosteloos.

De komende weken zullen achter in de kerk lijsten liggen waarop u kunt intekenen voor deelname. Uiteraard is opgave van het aantal deelnemers van groot belang. Als u dieetwensen hebt waarmee gerekend moet worden, geef dat dan ook even aan. Als u geen vervoer hebt naar en van de haven van Puttershoek naar uw woning, geef dat dan ook aan. Wij zullen er dan voor zorgen dat u thuis gehaald en teruggebracht wordt.

Mocht u niet in staat of in de gelegenheid zijn voor intekening naar de kerk te komen, leg dan even - bijvoorbeeld per e-mail of telefonisch - contact met een kerkenraadslid.

Als u al meer wilt weten over “De Zeeland” kijkt u dan op www.dezeeland.com

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op zondag 10 september 2023 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Bidden door durven vertrouwen

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 116: 1 en 8 (God heb ik lief, want die getrouwe Heer)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 971: 1 en 3 (Zing een nieuw lied voor God de Here)

Leefregels

Verootmoediging

Zingen: Psalm 139: 1 en 2 (Heer, die mij ziet zoals ik ben)

Gebed om de Geest

Kindermoment

Zingen: WB 805 (Onze Vader)

Schriftlezing 1: Exodus 33: 12-23

Schriftlezing 2: 1 Johannes 3: 18-24 en 1 Johannes 5: 14-21

Zingen: Lied 899: 1, 2 en 4 (Wat mijn God wil, geschiedde altijd)

Verkondiging

Zingen: WB 586 (Vader God, ik vraag mij af)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Slotlied: WB 510 (Samen in de naam van Jezus)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)