Weekbrief 39 inclusief liturgie zondag 24 september

Rondom de diensten

Zondag 24 september om 9.30 uur D.V. houden we de startdienst waarin we over het nieuwe winterseizoen een zegen vragen. Ds. Groenendijk hoopt dan voor te gaan. Het thema is: Ga mee in vuur en vlam. Er is ook weer zondagsschool en na afloop kunnen we elkaar ontmoeten tijdens de koffie, thee of een glaasje fris.

Zondag 1 oktober om 9.30 uur is het Israëlzondag. Wij denken dan na over de onverbrekelijke band die wij als christenen hebben met het volk en (dus) het land Israël. Ds. Groenendijk hoopt dan voor te gaan.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Bloemen

Het plantje van afgelopen zondag is weer in de voedselkast geplaatst. Daarmee hopen wij weer iemand te verblijden.

Collecten

De collecten zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

  1. Diaconie
  2. Kerk

Bij de uitgang collecteren we voor ons kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

De eerste collecte van 24 september is bestemd voor Syrië: Syrië - kerk als plek van hoop en herstel

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

Geef aan de collecte voor de kerk van Syrië of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte kerken Syrië. Hartelijk dank!

Hartelijk dank!

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Wij leggen hun nood aan God voor en bidden om Zijn ontferming voor hen die zorgen hebben. De psalmdichter van Psalm 46 zegt in vers 2: “God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood.” Hopelijk beleeft u dat ook zo.

Catechisaties

Op de catechisatie denken we na over wie God is en wat Hij betekent in jouw leven. We volgen een leuk werkboek dat ‘Follow Me’ heet. Wij hopen dat je God ook door de catechisatie steeds beter leert kennen. Dit jaar zijn er twee groepen, die eenmaal in de twee weken bij elkaar komen:

  • Gewone catechisatie, deze start dinsdag 26 september van 19.00 – 20.00 uur in de bovenzaal van de kerk.
  • Belijdeniscatechisatie, deze start dinsdag 26 september van 20.00 – 21.00 uur in de bovenzaal van de kerk.

Iedereen die erover denkt mee te doen is van harte welkom! Wil je meer weten, bel, mail of app dan met ds. Kees Groenendijk, 06-57057093.

De Loods

De Loods is geopend op vrijdag 29 september van 13.00-16.00 uur en zaterdag 30 september van 10.00-12.30 uur.

Vanaf 29 september kunt u in de Loods ook weer terecht voor uw kerstversiering. Dus kom gerust even langs om te kijken of er iets voor u bij is.

Dus kom gerust even langs om te kijken of er iets voor u bij is. De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Groeten van het Loods team.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Ga mee!

Zaterdag om 16.00 uur is het zover: de boottocht met gemeenteleden als start van het nieuwe seizoen. Met zelfs een diner! Gaat u mee? Er zijn geen kosten aan verbonden. We hebben er zin in! Als geloofsgemeenschap vormen wij het schip der kerk. De voorspelling is dat we deze middag de wind in de zeilen hebben. Wij bidden dat dat ook geldt voor het komende winterseizoen!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de startdienst op zondag 24 september 2023 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Ga mee in vuur en vlam

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 146: 1,3 en 4 (Zing, mijn ziel, voor God uw Here)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van genade: Marcus 10:45

Zingen: Witte bundel 535: 1 (‘k Heb geloofd en daarom zing ik)

Leefregel: Marcus 10: 42-44

Zingen: Witte bundel 535: 2 (‘Heb geloofd in U wien d’aarde)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Woord voor de kinderen

Kinderen gaan naar de zondagsschool

Zingen: Lied 806 (Zomaar te gaan met een stok in je hand)

1e Schriftlezing: 1 Koningen 18: 21-26, 29-39, 45

Zingen: Lied 405: 1,3 en 4 (Heilig, heilig, heilig)

Preek

Zingen: Lied 858 (Vernieuw in ons, o God)

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en het gezamenlijk Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 975: 1, 2 en 3 (Jezus roept hier mensen samen)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)