Weekbrief 45 inclusief liturgie zondag 5 november

Rondom de diensten

Zondag 5 november om 10.00 uur staat in het teken van de zending. Ds. Groenendijk zal dan D.V. uw voorganger zijn.

Zondag 5 november om 20.00 uur is er weer een zangdienst. De liederenkeuze en orgelbegeleiding wordt dan D.V. verzorgd door Johan Mourits en Adriaan Veerman, de dienstleider is dan Cees Veerman.

Zondag 12 november om 10.00 uur hoopt ds. T. Meijer uit Puttershoek voor te gaan. In deze dienst bereiden we ons ook voor op het Heilig Avondmaal.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

Deze zondag is er 1 rondgang in de kerk, de Dankdagcollecte.

Deze is bestemd voor de kerk. In de dankstond van afgelopen woensdag hebben we God gedankt voor de oogst, de vruchten van het veld, voor het (gedane) werk dat wij mochten verrichten, voor iedere dag die wij ontvangen, voor ons houvast bij God en voor Zijn genade. Deze dank kunnen wij ook tot uitdrukking brengen via de dankdagcollecte.

In de dienst van zondagmorgen schenken we deze keer aandacht aan de zending. Vandaar dat wij de zendingsbus deze keer van harte aanbevelen. De bestemming daarvan is voor onze twee sponsorkinderen.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Wij bidden om Gods nabijheid voor hen. David zegt in Psalm 27:1b: “Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?” Moge de Heer ook u sterken en rust geven.

Bloemen

Het plantje van afgelopen zondag is weer in de voedselkast geplaatst. Daarmee hopen wij weer iemand te verblijden.

Catechisaties

Dinsdagavond 7 november is er D.V. weer catechisatie in de bovenzaal van de kerk.

  • Van 19.00 – 20.00 uur is er de jongerencatechisatie.
  • Van 20.00 – 21.00 uur is de belijdeniscatechisatie.

Allemaal weer van harte welkom!

De Loods

De Loods is geopend op:

  • vrijdag 10 november van 13.00-16.00 uur
  • zaterdag 11 november van 10.00-12.30 uur

De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Groeten van het Loods team.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst in het kader van de zending op zondag 5 november 2023 om 10 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Wees stil

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 138: 1, 2 en 4 (U loof ik, Heer, met hart en ziel)

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van genade: 1 Petrus 3: 18

Leefregel: 1 Petrus 3: 13 - 17

Zingen: Witte bundel 580: 1 en 2 (Grijp toch de kansen door God u gegeven)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Woord voor de kinderen

Zingen: Lied 923 (Wil je wel geloven dat het groeien gaat)

1e Schriftlezing: Psalm 46: 11 en 12

2e Schriftlezing: Psalm 27: 14

3e Schriftlezing: Handelingen: 9 : 36 - 42

Zingen: Lied 641: 1, 3 en 4 (Jezus leeft en ik met Hem)

Preek

Zingen: Lied 940: 1 en 2 NL (Verberg mij nu onder uw vleugels Heer)

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en het gezamenlijk Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 1005: 1, 2, 4 en 5 (Zoekend naar licht, hier in het duister)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)