Weekbrief 23 inclusief liturgie zondag 2 juni

Rondom de diensten

Zondag 2 juni om 9.30 uur is er geen voorganger. Maar Dhr. P.A. (Peter) de Lange zal deze dienst gaan leiden. 

Zondag 9 juni om 9.30 uur hoopt ds. Groenendijk voor te gaan.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn als volgt: 

  1. Diaconie 
  2. Kerk 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers;

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083

Hartelijk dank!

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben zorgen over hun gezondheid. Mogen zij de hulp van God ontvangen, waardoor ze met moed hun weg kunnen vervolgen. De Hebreeënbriefschrijver zegt in hoofdstuk 13: 5 over God: “Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.” Mag dat bij alle zorgen die er zijn een troost zijn.

Bloemen

Het plantje van afgelopen zondag is weer in het voedselkastje geplaatst. Daarmee hopen wij weer iemand te verblijden.

De Loods

De Loods is geopend op;

  • vrijdag 7 juni 2024 van 13.00-16.00 uur
  • zaterdag 8 juni 2024 van 10.00-12.30 uur

Komt eens kijken er is van alles.

Groeten van het Loods team.

Op zoek naar een diaken

Mooi is het om de dienstbaarheid in Christus’ naam gestalte te geven als diaken. Marianne Veerman heeft dat een lange tijd met enthousiasme gedaan. Wij zoeken nu echter een opvolger voor haar. Bemoedigend is het dat enkele gemeenteleden momenteel serieus overwegen haar taak over te nemen. Wij hopen en bidden dat deze gemeenteleden tot een positief besluit zullen komen! Dat zou mooi zijn voor het werk in Gods wijngaard in Piershil.

Verzoek naar aanleiding van de Open kerk

De eerste weken Open kerk liggen achter ons. Vrijwel iedere keer waren er één of twee bezoekers die een tijd in de kerk verbleven. Dat is mooi. Nu nog een vraag: Wie van u is bereid om ook één of meerdere avonden aanwezig te zijn tijdens de openstelling van de kerk doordeweeks? U kunt dit doorgeven aan de scriba van de kerk, Marjolein Nieuwenhuizen, info@hervormdpiershil.nl.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie van zondag 2 juni 2024 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Aanvangslied: Psalm 65: 1, 5 en 6 

Votum en groet

Aanvangstekst: Gen. 8:22 

Lied van verootmoediging: Psalm 62:1 en 2 

Genadeverkondiging 

Lied: Psalm 62:4 

Leefregel: 1 Tim. 3:16 t/m 1 Tim 4:5 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Schriftlezingen Jesaja 5: 1 t/m 8 

Het lied van de wijngaard

Joh. 4: 31 t/m 38

Verkondiging 1 

Tussenzang: Lied 107: 1, 17, 4 

Verkondiging 2 

Lied 971:1 en 3 

Dankgebed en voorbede 

Collecten 

Slotlied 910: 1 t/m 4 

Zegenbede 

Lied: 415:3 (Amen, amen, amen!'